KADİR SÛRESİ

Okunuşu : Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb’ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle’il fecr.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb’i’nin izni ile her iş için (semâ’dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”[2]

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”[2]

KADİR GECESİ DUASI

Kadir duasını Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizden nasıl öğrendiğini şöyle anlatıyor:
-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?
Peygamberimiz şöyle buyurdu:
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Mazlum, bir şehir olsaydı adı Gazze olurdu. Vicdan, bir şehir olsaydı adı İstanbul olurdu. Ve insanın yüreği ancak bu kadar kururdu…Vicdan ve zulme başkaldırmak kıyametten sonra işe yaramaz. Gazze’nin olduğu bir dünyada kıyamet çoktan kopmuştur.İsrail Gazze’de cehennemi kazanırken boş durmuyoruz; biz de cenneti kaybediyoruz.

Mazlum, bir şehir olsaydı adı Gazze olurdu. Vicdan, bir şehir olsaydı adı İstanbul olurdu. Ve insanın yüreği ancak bu kadar kururdu…Vicdan ve zulme başkaldırmak kıyametten sonra işe yaramaz. Gazze’nin olduğu bir dünyada kıyamet çoktan kopmuştur.İsrail Gazze’de cehennemi kazanırken boş durmuyoruz; biz de cenneti kaybediyoruz.

not al: bunlar birbirlerine her operasyon yaptıklarında, bir taraf öbürüne gülerken, öbür taraf aynı sözü söylüyor: “sabahı bekleyemediler”Sahur vakti operasyon yapılırmıymış  Filistin’e her gece sahurda saldırı oluyor hangisine sesiniz çıktı.

HAŞR SURESİ 22-23-24 O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı (gizli olanı) da görünen alemi de bilendir. O, Rahman (bütün mahlukata rahmet eden)dır, Rahim (müminlere çok merhamet eden)dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddüs (her noksanlıktan münezzeh olan)tür, Selam (her kusurdan ve afetten salim olan)dır, Mümin (çokça emniyet veren)dir, Müheymin (her zaman gözetip koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbar (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olan)dir. Allah, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden uzaktır. O Allah ki, Halık (her şeyi yaratan)tır, Bari (yoktan var eden)dir, Musavvir (her mahluka suret veren)dir .En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nu tesbih eder. O, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Hakim (her işi hikmetli olan)dir.

HAŞR SURESİ 22-23-24
O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı (gizli olanı) da görünen alemi de bilendir. O, Rahman (bütün mahlukata rahmet eden)dır, Rahim (müminlere çok merhamet eden)dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddüs (her noksanlıktan münezzeh olan)tür, Selam (her kusurdan ve afetten salim olan)dır, Mümin (çokça emniyet veren)dir, Müheymin (her zaman gözetip koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbar (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olan)dir. Allah, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden uzaktır. O Allah ki, Halık (her şeyi yaratan)tır, Bari (yoktan var eden)dir, Musavvir (her mahluka suret veren)dir .En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nu tesbih eder. O, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Hakim (her işi hikmetli olan)dir.

Gazze ıslam dünyasının ağlayan çocuğu değildir, direnen son kalesidir, asıl biz ağlamalıyız halimize…Musa, Ömer, yeni bir peygamber, yeni bir vahiy gelmeyecek, biz öleceğiz onlar şehit olacak. Birini beklemek, sonumuzu beklemekle eşdeğer..Kudüs’süz hayaller hep eksik Ne zamanki, Hz. ömer gibi açarsak ellerimizi Kudüs’ün kapıları bizlere açılacak…

Gazze ıslam dünyasının ağlayan çocuğu değildir, direnen son kalesidir, asıl biz ağlamalıyız halimize…Musa, Ömer, yeni bir peygamber, yeni bir vahiy gelmeyecek, biz öleceğiz onlar şehit olacak. Birini beklemek, sonumuzu beklemekle eşdeğer..Kudüs’süz hayaller hep eksik Ne zamanki, Hz. ömer gibi açarsak ellerimizi Kudüs’ün kapıları bizlere açılacak…


KURAN’I KERİM’DEN DUALAR

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.” ( Bakara 201) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” ( Bakara 250) Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” ( Bakara 286) Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. (ÂLİ İMRÂN - 147) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (Araf 126) Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın” dedi. (Araf 155) Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” (Yunus 85) Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. (Hud 47)
KURAN’I KERİM’DEN DUALAR
“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.” ( Bakara 201)

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” ( Bakara 250)

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” ( Bakara 286)

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147)

“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. (ÂLİ İMRÂN - 147)

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (Araf 126)

Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın” dedi. (Araf 155)

Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” (Yunus 85)

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. (Hud 47)
GÜNDEM ANALİZ islâm dünyası saçma sapan hurafe ve kavgalarla yüzlerce yıl oyalanıp sömürüldü. şu zelil halden kurtulmanın tek yolu kur’an biz kendimizde olanı değiştirmedikçe allah da durumumuzu değiştirmeyecek. dua ederken bunu da hesaba katalım.mangalda kül bırakmayan islâm dünyasının gerçekte kaç okka çektiğinin belgesidir gazze. ağladığımız kadar utanmalıyız da.Gazzeli bir anne haykırıyor: “Bu kadar mı caresiz İslam dünyası, ölülerimizi gömmek için ateşkes talep ediyoruz”katliam yapan israil de “iman” dürtüsüne sahip, ışid de. peki iman ne?inancın temeli son derece mâkul, reel ve vicdâni olmalı. daima sorgulamalısın. sonuçta israil de bir “inanç/iman”la yapıyor her şeyi.aynı şeye üzülüp aynı şeye sevinmediğin adamla aynı ümmetten olamazsın.mezhep şavaşında zelil düşen kitleler, batı elçisi petro-milyoner sultalara teslim olmuş halklar. budur hâl-i pür melâlimiz.gazze’ye bakıp belki utanır ve kendine gelir birbirine düşen müslümanlar. bir umut..

GÜNDEM ANALİZ islâm dünyası saçma sapan hurafe ve kavgalarla yüzlerce yıl oyalanıp sömürüldü. şu zelil halden kurtulmanın tek yolu kur’an biz kendimizde olanı değiştirmedikçe allah da durumumuzu değiştirmeyecek. dua ederken bunu da hesaba katalım.mangalda kül bırakmayan islâm dünyasının gerçekte kaç okka çektiğinin belgesidir gazze. ağladığımız kadar utanmalıyız da.Gazzeli bir anne haykırıyor: “Bu kadar mı caresiz İslam dünyası, ölülerimizi gömmek için ateşkes talep ediyoruz”katliam yapan israil de “iman” dürtüsüne sahip, ışid de. peki iman ne?inancın temeli son derece mâkul, reel ve vicdâni olmalı. daima sorgulamalısın. sonuçta israil de bir “inanç/iman”la yapıyor her şeyi.aynı şeye üzülüp aynı şeye sevinmediğin adamla aynı ümmetten olamazsın.mezhep şavaşında zelil düşen kitleler, batı elçisi petro-milyoner sultalara teslim olmuş halklar. budur hâl-i pür melâlimiz.gazze’ye bakıp belki utanır ve kendine gelir birbirine düşen müslümanlar. bir umut..